Kontak Besonderhede

Marelize Grové
Selfoon Nommer: 084 453 3071
Email: info@taxcats.co.za
Faks Nommer : 086 242 1146

Click here for English...

Dienste

 

Boekhou vir alle ondernemings vorme
Maandelikse Lone en betaalstrokies
Voltooi statutêre opgawes – BTW en LBS
Bestuursverslae vir voorlegging aan bestuur, die banke of statutêre liggame
Oudit van maatskappy finansiële state
Finansiële state van Beslote Korporasies
Finansiële state van Trusts
Inkomstebelasting opgawes: Individue, BK, Trusts en Maatskappye
Advies oor die implikasies van belastingwetgewing vir induvidu en besigheid
Skakel tussen kliënt en SAID
Opleiding op rekenaarstelsels en die installering en implementtering daarvan
Sekretariële dienste – Registrasies van nuwe besighede asook verandering aan bestaande ondernemings
Registrasie van Maatskappye en Beslote Korporasies
Registrasie van alle belasting aspekte (BTW, LBS, Persoonlike Belasting)
Bestuurskonsultasie